Er niet meer zijn en je toch blijven achtervolgen, das typisch dé Renson.

IK DEEL HIER GRAAG MIJN HERINNERING AAN RUDI NOG EENS. DEZE KEER MET BEELDEN VAN TOEN.

Alle abstractie is in de realiteit heel concreet.” Dit zou een perfecte openingszin kunnen geweest zijn van het Radio en Tv Salon, het programma dat jarenlang de luisteraars van Radio Centraal kluisterde aan de radio ofwel hen verwoed deed draaien aan de FM knop, om toch maar niet geconfronteerd te worden met de wekelijkse  situationistische update van het wereldgebeuren.

Het was nog net geen zes uur, toen ik op een vrijdag Radio Centraal binnen wandelde. Twee vriendinnen overtuigden me om tot daar te komen om een gastrolletje te spelen in hun wekelijks luisterspel, “De Barbie’s”. Later op de avond zouden we dan gaan “feesten” met een paar gasten die juist daarna hun eigen programma hadden. Gaan “feesten” in die tijd betekende het Antwerpse nachtleven intrekken en dit liefst tot het ochtendgloren. Ja, “wild at heart and weird on top” was toen een hoog goed om na te streven. Ik herinner me het moment nog haarscherp. De programma’s gingen toen allemaal door in de “kleine” studio, waarvan twee derde werd ingenomen door mengpaneel en toebehoren. Er stond ook een kleine tafel met micro’s en er was amper plaats voor stoelen. Zo kwam het dat ik bij de start van RTVS al vlug op de schoot van Rudi terecht kwam. Rom zat achter de knoppen. Er was veel hilariteit en over en weer gediscussieer tijdens het programma en ik vond dat heerlijk.

Een nieuwe wereld ging voor mij open. Ik was in het echte Antwerpen terecht gekomen. De vrijdagen begonnen steeds meer over te lopen in de zaterdagen in gezelschap van deze fijne heerschappen. Naarmate de tijd vorderde, liep ik meer en meer aan de arm van Rudi door de stad. Daar werden wij – denk ik – na een wat stuntelig begin elke dag blijer en blijer mee, en dat voor vele jaren. Door en met Rudi leerde ik als jonge meid stilaan het echte Antwerpen kennen, van Noord naar Zuid, van dag naar nacht en weer terug.

Rudi op zijn beurt reisde de daaropvolgende jaren regelmatig af naar Centraal-Amerika dat mijn tweede thuis werd. Hij kon het wel vinden met ‘the latino way of live’. Hij werd er toen al –  uit respect voor zijn ouderdom –  Don Rudolfo genoemd. En wel ja, de ‘anti-establishment kid from the block’liet hem dat meer dan welgevallen. Hij rechtte zijn rug altijd wat wanneer iemand hem met die titel aansprak en glunderde dan honderduit. Maar zeg nu zelf, wat een knappe man is Rudi toch altijd geweest. Fier, koppig, een schurk ook met gierige streken, maar uiteindelijk iemand die altijd genereuze beslissingen nam als het erop aan kwam.

In San Salvador zowel als op de flanken rondom Tegucigalpa (waar ik lange tijd woonde) overtuigde hij jonge kunstenaars, vrienden en vriendinnen er keer op keer van dat Antwerpen ‘el centro del mundo ‘was.’Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven’, zei hij dan, meer en meer overtuigd bij elke nieuwe Cuba Libre. Hij maakte zich ook daar tot een graag geziene gast en een goede vriend.

Samen zijn met Rudi betekende ook samen zijn met Nicole Van Goethem. Daardoor gebeurde het dat ik als jonge vriendin langs beide kanten begeesterd werd door twee heel speciale mensen.Dat was een immens intense tijd. Rudi was kapot van haar plotse dood maar liet niet na haar laatste film – L.A.T /Living Apart Together – af te maken en haar te eren met een overzichtstentoonstelling in Indian Caps. Hij werkte na haar dood ook maandenlang, samen met zijn goede vriendin Yvonne Dewinter, aan het minutieus archiveren van Nicole’s werk om het dan onder te brengen in het Letterenarchief, op een steenworp van Ercola waar hij met Nicolleke hun Croco Buro had. Zoals ik eerder al zei, genereuze beslissingen nemen op de juiste momenten was ook Rudi’s handelsmerk.

De evacuatie van zijn atelier in Ercola – wat toch voor tientallen jaren zijn professionele en creatieve biotoop was – evenmin als een herseninfarct, dat hem deels verlamde, maakten zijn veerkracht kapot. In tegendeel – zo koppig als wat begon hij te schilderen met zijn linkerhand. Door de honderden tekeningen en beelden van zijn eigen hand vertelde hij zijn verhaal. Velen onder jullie konden daar een deeltje van zien op zowel de tentoonstelling bij ‘Stadslimiet’ (de toenmalige galerij van  Dennis Tiefus) als bij de benefiet-tentoonstelling van Ercola, afgelopen mei.

Dit was niet mogelijk geweest als Rudi niet thuis had kunnen blijven, daar in de wereld die hij ook toonde via zijn twee grote uitstalramen in de Keizerstraat 37. Het is Annemie die zijn leven de laatste jaren draaglijk heeft gemaakt en die echt verstond hoe ze zich in zijn belevingswereld kon bewegen en zich daar samen goed bij te voelen. Ik zei haar dat meerdere keren voor ze ons zelf veel te vroeg verliet, nog geen twee maanden na Rudi. ‘Niemand of niemand had dat beter kunnen doen dan jij, Annemie. ‘

Graag zou ik willen eindigen met een zeer toepasselijk citaat, vrij vertaald door mezelf uit het Spaans. Het komt uit het korte ‘In Memoriam’  dat zijn Hondurese vriend en dichter Salvador Madrid op de dag van zijn heengaan publiceerde.

‘De oude man Renson is heden vertrokken. Het is warm in België, maar een lichte tot zware motregen trekt voorbij mijn ogen. De Grote Drift, de enig mogelijke waarheid, opent opnieuw haar wonde en wist alle bedriegerij uit. Rudi sloot zijn ogen om de wereld van zijn vrienden, die blijven vechten voor leven en hoop, te verlichten. Moge je reis zacht zijn, Rudi.’

Ellen Verryt

Genua – 16 juli 2018. (lichtjes aangepast op 13 juli 2020)

À jamais, à toujours Monique

For wie niet goed weet wat doen met Nieuwe Jaar vooravond (12/31) ten huize Block-Nagielkopf zal er borstch en piroshkis aangeboden worden (soep en bokes, allé, dus).” Dat was één van de uitnodigingen die Peter en ik in 2016 kregen om samen oudjaar te vieren.

En zo gebeurde het de laatste jaren wel meer dat we samen met andere genodigden aan de dis zaten bij Monique en Jean. Het waren steeds heerlijke en ontwapende avonden, dat mag gezegd worden. De muren van de huiskamer mochten dan ook steeds opnieuw de meest beschamende en zalig “aangedikte” anekdotes opslorpen, afgewisseld met bulderende lachsalvo’s. Ook niet te versmaden waren de buitengewoon smaakvolle gerechten, die Monique uit haar potten toverde, met aangepaste wijnen en andere geestrijke dranken.

Monique werd de laatste jaren een zeer dierbaar iemand in mijn leven. Zo vroeg ik haar op een bepaald moment de Franse amateurvertaling van een gedicht van mijn ex-vriend Salvador Madrid na te lezen. Haar reactie, na deze vertaling gelezen te hebben, was vernietigend! Zodoende begonnen we aan de opdracht om via correspondentie toch één gedicht goed vertaald te krijgen. Ik hielp met mijn kennis van het Spaans – om haar zo goed mogelijk uit te leggen wat Salvador beoogde met de gebruikte metaforen – zodat Monique met haar literair arendsoog en hart kon vervolgen om toch één goede Franse vertaling op papier te zetten. Zo gezegd, zo gedaan en zo naar voor gebracht op de voorstelling van Salvador’s gedichtenbundel “Mientras la sombra”, in Antwerpen, eind september 2015. Monique had een groot hart voor Salvador en alhoewel Salva met de beste wil van de wereld geen woord Frans of Nederlands sprak, brachten ze soms samen urenlang door aan een tafeltje in Café de Kat. “Seul le diable sait de quoi ils parlaient à l’époque…”. Ook met mijn huidige zielsverwant Peter Veltmans sleet Monique menige uren aan de kop van de cafétoog, verwikkeld in politieke en zelfs literaire discussies.

Wederzijdse toenemende genegenheid en vriendschap bleek ook uit de manier waarop Monique me in de zomer van 2016 vanop afstand dag na dag door “haar” Parijs gidste en er zelfs een kennismaking op poten zette tussen mezelf en goede vrienden van haar in Nansouty. Wat een genot was dat om én Luc Sante , de schrijver van “The other Paris”, en Monique als leidraad te hebben voor de lichtstad. Het gaf een zeer eigenzinnige en merkwaardige twist aan het flaneren en het beleven.

Mooi en toch ook wat verrassend vond ik dat Monique me zo betrok bij het boek van 50 jaar Ercola, als ex van Rudi, als ex-bewoonster van Ercola en ook als goede vriendin van “ons Nicoleke” tijdens de latere periode in haar leven. Met veel goesting schreef ik dan ook drie cursiefjes voor dit prachtig tijdsdocument dat zonder Monique, Jean, Bob, haar dochter Ruth, Hilde en vele anderen, het levenslicht niet gezien zou hebben. Samen met de enorm druk bezochte overzichtstentoonstelling in het MHKA toch een deel van haar levenswerk, zo mogen we stellen.

Uiteindelijk hadden Monique en ik een vreemdsoortige ambigue vriendschap. Eentje die een valse start kreeg ten tijde van mijn relatie met Rudi Renson, die in die tijd logischerwijs ook Nicole Van Goethem insloot. Toen vond ik Monique maar een bemoeizieke tante, waar ik het dan ook regelmatig mee aan de stok had. Dat beterde geenszins toen ik na Nicole’s dood nog een tijdje diens loft in Ercola betrok, alvorens ik in 2001 terug naar Centraal Amerika trok, meer bepaald naar Honduras.

Een eerste kentering kwam er tijdens mijn korte bezoeken aan Belgie vanaf 2005, waarna we elkaar stapsgewijs meer en meer leerden appreciëren. Zeker vanaf 2007 toen ik besloot me terug in Belgie te vestigen.

Monique, mijn hartsvriendin Vonnie en Suzy zijn drie vrouwen, die ik – sinds ik hen voor het eerst ontmoette – ook echt in mijn leven wou. Ankers van rust, van onrust, van gossip, van humor, van klagen, van zagen, maar vooral van autonomie, van sterkte, van pluk de dag, van intelligentie, van schoonheid, van pijn ook, van woorden en van daden, van intergenerationeel mededogen en generositeit.

Vooral dat neem ik van hen mee; het gulzig tot zich nemen van het leven en het genereus doorgeven van wat je weet, voelt en kent en van wat dat kan betekenen in het leven van de anderen!

À jamais, à toujours Monique.”

Monique

1/12/2018 : “A Anvers, vendredi soir, au café De Kat: Ruth, Ellen, JC, Monique,Eddy et Jacotte lèvent le verre à la mémoire de Frank Reichert. Peter (Haex) prend la photo.”

Onafgebrokentijd spoort deels met Europa

Van België naar Basel, waar me een afspraak wachtte met de kunstgeschiedenis en ik me aan een dialoog waagde met Francis Bacon en Giacometti. Een onvergetelijke treinreis hierna, die me dwars door de Alpen naar Trento bracht.

Triëste, dat op haar beurt de ‘record straight’ zette voor wat betreft de historische relatie tussen België en Mexico.

In Genova werd ik in en door ‘La Superba‘ bevangen en begeesterd. Een beetje verder, in het en dat moet gezegd elitaire ‘fils a papa’ Nervi, nam ik voor goed afscheid van mijn zielsverwant Rudi Renson. Hij zou er eens goed mee lachen, moest hij het weten. Ik zat er ongetwijfeld wat verdwaasd bij die avond ; mijmerend, diep bedroefd, maar ook glimlachend om zoveel mooie en straffe herinneringen, die in het gloeiende avondrood meedeinden op het ritme van de golven. Cliché misschien, ook wat melig …maar toch gebeurde nét dat en het was goed zo.

Maar Genova oh Genova,  rovershol naar mijn hart.

De grandeur van de havenstad Marseille en de grootse ideeën van Corbusier rond sociale stadsontwikkeling , gesmaakt door situationisten of niet , vond ik toch indrukwekkend. Zonder twijfel ook wat beton-utopisch. Naast de verschroeiende hitte wachtte me er ook ook een grote teleurstelling. Een ontgoochelend gevoel overviel me op verschillende momenten tijdens deze reis bij het van kortbij leren kennen van het nieuwe reizen van jonge mensen en de invloed ervan op hun inlevingsvermogen. NIETS, maar dan ook niets wordt nog zonder een app gedaanDe wereld is dus naar de verdoemde app! Zoveel werd me duidelijk. Je wordt er zelf ook meedogenloos in meegesleurd, geen hotel of hostalletje meer te boeken zonder smartphone bij de hand… Blij dat ik zelf ‘old school’ blijf voor wat betreft de weg in een stad te leren kennen of juist niet…Flaneur zijn, je eigen ankers op een denkbeeldige map plaatsen…De stad je laten omhelzen of je laten bevriezen. Kilometers stad heb ik zo verlegd, ontelbare barretjes , osterias, trattorias, pleintjes en gangetjes betreden. Toevalligheden, die me de haren boven het  hoofd deden verrijzen, uitbundig gelachen en gehuild van frustratie. Het hoorde er allemaal bij. Ontmoetingen waren er ook, kleine en grote, korte en langere, oppervlakkige en grappige maar ook bedroefde en meer intense.

Verstrikte wortels

img_20180725_222922870

De confrontatie met de essentiële angst van de menselijke conditie, bewust van de dood en de verlatenheid, die de verschrikkingen van oorlog en de gevolgen van onrecht en vernedering met zich meebrengen, kenmerken het verhaal rond de politieke asielprocedure van mijn Hondurese vrienden, waar ik een week leed en liefde mee deelde tijdens deze reis. Zelden in mijn leven zo een intense week doorgebracht. Zonder hier nu al veel over te willen en kunnen vertellen, is het op zijn plaats de Spaanse dichter Damaso Alonso te citeren , zowel in het Spaans als vrij vertaald door mezelf. Ik doe dit omdat dichters juist dat doen en kunnen, heel complexe innerlijke processen benoemen. Zo ook wat mijn vrienden nu meemaken.

Para otros el mundo nos es un caos y una angustia, y la poesía una frenética búsqueda de ordenación y de ancla. Sí, otros estamos muy lejos de toda armonía y de toda sinceridad.’

‘Voor anderen is de wereld geen chaos en angst, en de poëzie een hectische zoektocht naar ordening en anker. Ja, anderen zoals wij bevinden ons verre van alle harmonie en alle oprechtheid.’

Een onvergetelijke week voor ons allemaal, weet ikMet één ervaring die op het juiste moment gedeelde troost bracht voor vader en zoon. Dat was het bezoek aan het Guggenheim in Bilbao. Chagall, Kiefer , Richter en zovele anderen slaagden erin wat anderen niet konden, vader en zoon terug met elkaar laten spreken… Kunst kan de wereld misschien niet redden, maar ze kan veel …

 Mi Honduras esta triste. In tegenstelling tot een vlinder die geen karkas kan worden en zonder te rotten in de aarde verdwijnt, ligt Honduras bezaaid met juist dat rottende lijken…

Het is wederom met een citaat, uit ‘Niederungen’van Herta Můeller – een boekje dat mijn vriend me liet lezen tijdens mijn bezoek – vertaald uit het Duits naar het Spaans en vandaaruit weer naar het Nederlands   dat voor mij de vinger op de wonde legt en de keuze belichaamt voor de politieke ballingschap van mijn vrienden.

‘Que puede aun ser util cuando el miedo en las copas de vino ayuda a combatir el miedo y la botella se va vaciando mas y mas ‘

Wat kan nog van nut zijn wanneer de angst in de wijnglazen helpt om angst te bestrijden en de fles wordt leger en leger ‘

Cirkels ronden af

San Sebastian , waar ik nu mijn laatste dag doorbreng, maakt voor mezelf de cirkel rond. Vijfvendertig jaar later dans ik terug in de baai van Donostía. Deze keer niet met mijn eerste lief maar wel met een mooie, jonge moedige meid. Haar naam is Daniela en ze is assistente van de universitaire uitgeverij van Querétaro, Mexico. En zo krijgt mijn ontgoocheling in het nieuwe reizen van jonge mensen een immens grote deuk. En maar goed ook! Hoe mooi jezelf te herkennen en te herinneren in de gedrevenheid en het enthousiasme  van een ander, een gelijke, een compagnon du route misschien wel voor het leven ,zoals Rudi dat was en zoals Peter dat nu is. Want ja , het is inderdaad zoals de betreurde Spaanse filmmaker Eloy de la Iglesia die ik hier terug tegen het lijf liep herhaaldelijk zei: ‘Las personas más que el amor lo que quieren es no morirse’.

Ellen Verryt

30 de julio 2018,Donostia San Sebastian.

 

Van Trento naar Triëst en triester.

Een week verder, Zwitserland, Liechtenstein,Oostenrijk en nu Italië. Vier landen doorgespoord , drie verblijf en ontmoetingsplaatsen. Basel , de propere en duurzame kunststad waar ik in dialoog ging met Francis Bacon en Giacometti en zelf deel werd van het dagelijkse aperortafereel aan de kade van de Rijn.

Trento, noordelijk Italiaans stadje dat een wat norse statige indruk op me maakte zoals ik eerder al schreef.Met kastelen die als paddestoelen aan de flanken van de Dolomieten leken vast te groeien en de heerlijke droge zurige wijnen was dat best te verteren. De naoorlogse geschiedenissen en de meertaligheid van de regio spelen zonder twijfel mee in haar karakter. “Net na de Eerste Wereldoorlog mochten Trentino en het zuidelijke deel van Tirol door Italië geannexeerd worden als beloning voor de Italiaanse keuze voor het geallieerde kamp tijdens de oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog echter organiseerden de Zuid-Tirolers een petitie met meer dan 160.000 handtekeningen aan het adres van de geallieerden waarin de aansluiting bij Oostenrijk bepleit werd, en men vroeg om een volksstemming. Om de dreigende politieke chaos in Italië niet aan te jagen, legden de geallieerden dit verzoek naast zich neer, maar ze verplichtten Italië tot het instellen van regionale autonomie.” Rings a bell? Zo zie je maar, niet alleen in Belgie worden regio’s tegen elkaar uitgespeeld.Wil je meer te weten komen over de Belgische situatie, lees dan het uitstekend boek van Vincent Scheltiens erop na.

Triëst,stad aan de zee zal voor mij altijd verbonden blijven met Rudi.fb_img_1531525929980

Het is donderdag 12 juli wanneer ik de zomerverblijfplaats Castello di Miramare van Maximilaan van Habsburg en Charlotte van België bezoek enen  verneem dat Rudi al enkele dagen in het hospitaal ligt en het er niet goed uitziet. Ik zie me daar nog steeds zitten , in die grote balzaal, waar een honderdtal stoelen stonden opgesteld. De bewuste zaal , die tot de vertrekken van Charlotte behoorde , moet inderdaad een mooie akoestiek hebben denk ik nog terwijl dikke hete tranen over mijn wangen lopen.Vreemd hoe je hersenen tekeer gaan wanneer de schrik je om het hart slaat.

img_20180712_131807422img_20180712_131946617_hdr1

Met een wijds zicht op de  poort van de Adriatische zee met in de verte de contouren van Triëst worden restjes hoop nog met het thuisfront uitgewisseld en het onvermijdelijke hiermee even uitgesteld. Maar een dag later zal Rudi zelf de knoop doorhakken en van ons heengaan, waardig en het laatste woord hiermee aan zichzelf latend. Zo krijgt een vrijdag de dertiende er  voor Rudi’s intimi er voor altijd  een situationistisch kantje bij! Bravo!

 

Nors, droog en verrassend zurig Trento.

 

Niettegenstaande de wondermooie omgeving en de statige Dolomieten – die alom voor je ogen verrijzen –  heb ik tot hier toe maar één ziel weten te betoveren.

Dat was de uitermate charmante ‘razgazzo’, die ik zo goed als vastklampte toen ik op een vrij hulpeloze manier probeerde uit te leggen waar ik naar toe moest na die lange mooie treinrit dwars door de Alpen vanuit Bazel. De jongeman geraakte hierdoor waarlijk verstrikt in een verhitte discussie met een wat oudere vrouw. Deze bleef maar zeggen dat de jonge man het bij het verkeerde eind had. Waarom vroeg ik (ik dus) dan steeds naar het Castello del Buonconsiglio … (drong ze heftig bij hem aan),met de duidelijke bedoeling haar gelijk te halen. De jongeman, wiens naam Mattea was, -(wist ik ondertussen)- bleef maar geduldig uitlegggen dat ik in de’Via de Sugla’moest zijn. Wel , heel hard tegen haar zin moest de vrouw er zich na een tijdje bekvechten dan toch bij neerleggen dat de jongeman me wel degelijk tot bij mijn tijdelijk onderkomen zou brengen. Het ietwat vreemde gevolg van deze korte interactie was dat de vrouw mij achteraf geen blik meer waardig gunde. Zelfs niet toen ik deze  vastpinde en beantwoordde met een overtuigde glimlach. Hierop wendde ze zelfs  heftig  haar hoofd af als antwoord. Non è strano, non è vero? ? Wel…het deed me nadenken en besluiten dat ik er op één of andere manier blijkbaar in geslaagd was de intergenerationele code te mismeesteren.img_20180709_085040858

Het woord misverstand – en alles wat je daaronder zoal kan verstaan – was nooit  heel ver weg tijdens mijn bezoek aan dit stadje. Maar misverstanden hebben ook wel al wel eens de meerwaarde dat ze je in grappige en liefdevolle situaties kunnen laten belanden. Wel niet hier, tot hier toe toch nog niet. Waarschijnljk is mijn appreciatie nogal kort door de bocht en daardoor misplaatst. Maar naar mijn gevoel zijn mensen zijn hier net zo hooghartig en navelstarend als de ontelbare kastelen die de flanken van de raadselachtige Dolomieten bestieren. Voila, het is eruit!

img_20180708_180515158

Een luttele tien minuten later …..

Je  kan toch altijd beter wat cash geld op zak hebben,zei mijn moeder altijd. Genoeg om van ergens vliegensvlug weg te geraken en juist onvoldoende om ervoor tegen de grond gemept te worden.Dus zo gezegd, zo gedaan. Na de geldopname staart een klein bescheiden bordje aan de ingang van een steegje me aan. Osteria Galasso …… op 30 meter. Moeilijk voor mij om aan te weerstaan.

img_20180710_085132385_hdr

Eh voila, dan toch eindelijk  een plaats om mijn hoed en tas aan de kapstok te hangen. Met een jongeman achter de toog, die zich net als ik door drie talen wurmt en me op de koop toe ook nog eens drie verschillende streekwijnen laat proeven…

img_20180709_213037599_ll

img_20180709_203648179_ll

En het is dan, dat het me duidelijk wordt! De zure droogte komt hier vanuit de grond en klimt langs de vele wijnranken traag naar boven. Net zoals op dit eigenste moment, buiten mijn smaakppapillen, ook mijn hersenen worden geprikkeld. Ik ga dus toch  nog maar een beetje blijven.In elk geval  tot de zwoelheid van de Trentiaanse avond verdwijnt. Nu ik me dan toch bijna thuis voel.

img_20180708_165230630

img_20180708_175541539

Ellen,Trento, 9 juli 2018.

MAMA ELVIRA

Alhier een buitengewoon IM van Salvador Madrid voor en over zijn grootmoeder die na 99 jaar deze wereld verliet maar bij velen voortleeft. Ook in mij heeft Mama Elvira vanaf de eerste ontmoeting een plaats in mijn hoofd en hart ingenomen. Lees en je zal een kleine jongen te zien en te horen krijgen met grote ogen,wispelturige krullen en een strohoed die hem tracht te beschermen tegen de zon wanneer hij met zijn grootmoeder voor de eerste keer naar de kleine stad van Santa Rosa de Copan trekt om er haar zelfgerolde sigaren te gaan verkopen.

Salvador Madrid·maandag 25 september 2017

ELVIRA


Je neemt me bij de hand wanneer we uit de bus stappen. Je ruikt naar het woud van de hooglanden  en ik kijk omhoog naar je en alhoewel de zon me in de ogen priemt ontdek ik dat je je eigen licht hebt.


Ik bevind me  in jou licht, beschermd op mijn eerste trip naar de wereld, naar het kleine stadje van  Santa Rosa de Copán. “Hou de dingen goed vast ”,zeg je mij. En zo maak ik de farden met 500 tabaksigaren opgerold in droge bananenbladeren vast en bind ik ze vanachter op mijn rug terwijl jij jou 500 sigaren draagt; ik zet mijn strooien hoedje goed, ik kijk recht vooruit naar de stad en vraag je “ Wat zeg ik daar  mama?”,“ zeg beleefd goeie dag, kijk naar de mensen en zeg hen dan: koop sigaren “en zo begon mijn trip naar de stad en naar de ontdekking van de wereld,van winkeltje naar winkeltje, van minachting naar minachting,van gejammer naar  gejammer,tot we bijna verbrand door de zomer aan het park van Santa Rosa aankwamen. Ik ben te verrast om de wereld te leren kennen en ik voel geen moeheid, noch dat het zweet,het hemdje dat tante Amelia voor me maakte, op de huid doet plakken. Ik kijk naar die goedgeklede mensen die over zaken praten die ik niet versta, met die doekjes rond hun hals gebonden en hun blinkende schoenen. Ik zie voor hert eerst een superette, een bank, een winkel, een patisserie.   


Je neemt me bij de hand en je weet goed wat ik denk :ja, wij zijn anders, komen van ergens anders, maar we zijn niet minder waard. Ja, de zon steekt, het zal vlug middag zijn en we hebben nog geen enkele farde sigaren verkocht,je neemt me weer bij de hand en ik richt mijn blik op jou en verdrink in de jouwe ,je kijkt alsof je iets wil ontdekken en ik weet dat er een diepe triestheid in dat gebaar zit; vandaag,nu ik de zee en het universum van  boeken ken doet die blik van jou me nog meer pijn.


We hebben niets verkocht , denk ik bij mezelf, en ik wil iets zeggen maar ik kan niet en net voor ons passeert er een busje dat ijsjes verkoopt en luidt er een bel die me enig plezier verschaft,en jij kijkt me aan en zegt niets,een familie komt dichterbij en ze kopen ijsjes en ik zie hen en je kijkt me aan en ik probeer nogmaals in je blik een verklaring voor deze dingen te ontdekken. “Kom ,wandel voort jongen “ en ik stap achter je aan.“We gaan naar de markt “ zeg je “daar verkopen we ze wel,ik hou er niet echt van daar naar toe te gaan omdat ze er alles goedkoop willen”. “ Kom wandel voort jongen “ ik kijk je opnieuw aan terwijl we voortwandelen en een grote poort binnengaan,ik ruik groenten,gedroogde vis, het geroep wordt luider en kruiden, tamales, havermoutpap , soepen doorkruisen dit doolhof en we komen aan een stand met opgerolde stromatten, zakken met mais , bonen, rijst en duizenden kleine hangertjes die ik stilaan begin te onderscheiden : het zijn kleine plastieken autootjes, lemen figurtjes ook , ik ken geen vliegtuigen , geen oorlogstankers, noch ziekenwagens of brandweerwagens of raceauto’s noch politiemotors,de wereld is veel te nieuw voor mij ;ik kom van de hooglanden,voor mij is een vliegtuig een uur “het vliegtuig van drie uur  “ zeggen ze daar , voor mij is de wereld gecompliceerd; je woorden onderbreken me,we verkopen de 1000 sigaren die je met je handen maakte voor 50 pesos ,“ze kosten 5 centiemen per sigaar mijnheer”,maar de man wil de prijs niet aanvaarden,” haal de sigaren boven zoon en laat ze zien “ , ik open een pakket en toon hem een farde van vijftig sigaren, de man grist ze van mijn handen en ruikt eraan, haalt een briefje van 50 boven en houdt het vast met duim en wijsvinger, en zegt ja het zijn er goede  maar ook dat het slechte verkoopdagen zijn en dat hij dertig pesos voor de duizend wil geven , en jij zegt nee , ik hou de sigaren terug bij; opnieuw beginnen we  over de markt te wandelen, bieden we de sigaren aan,ze bekijken ze,ze betasten ze en zeggen dat het er goede zijn en ze kopen niet,het zijn slechte verkoopdagen. Ik kijk je terug aan terwijl je halt houdt en me heel lief aankijkt ,zo diep dat jou ogen graven en ik in het midden van de wereld lach naar je “ Ben je moe ? “ vraag je me en ik ben moe en hongerig, maar een stem in mezelf zegt me naar je te lachen en je liefdevol aan te kijken en ik zeg nee, dat alles goed is en dat ik blij ben de wereld te leren kennen.


En we beginnen terug over de markt te wandelen naar de eerste plaats waar we de sigaren aanboden en ik hoor je zeggen dat je de sigaren zal laten aan de prijs die de gebruiker bepaalt,zijn prijs,dertig pesos, en de gast zegt dat hij ze in bewaring zal nemen want hij heeft geen geld,jij vraagt hem of hij wat geld kan voorschieten,misschien de helft van de prijs en hij zegt nee, misschien tien pesos dan dring je aan en ik hoor je bijna smeken en ik herinner me je in de oude gang van ons huis, zittend, in  de namiddag , met je sigarenplank,middag na namiddag ,één voor één duizenden sigaren zitten maken, rechtstaan om koffie te maken en bananen te bakken en ze naar me toe te brengen daar waar ik met een houten groene auto speel welke mijn meest kostbare bezit is,en de stemmen onderbreken me weer en ik zie dat ze je vijf pesos geven “ laat ze hier jongen“zeg je me blij , nooit zag ik een mooiere lach bij iemand na te verliezen en wanneer alles zo slecht afliep , en ik laat de pakketten achter bij de man.


We verlaten de markt vlug. Je zegt me dat ik me moet haasten, herinner je dat we de enigste bus moeten nemen die ons terug brengt, dezelfde die ons in de ochtend van de negentiende eeuw naar de twintigste bracht (denk ik nu , parodiërend op Simic) en dat het laat is en dat we moeten terugkeren naar onze eeuw achter de bergen en je vraagt me me te haasten,je rent bijna,we doorkruisen twee maal dezelfde straat , je vraagt iets aan enkele dames,ik maak me zorgen omdat ik denk dat we de weg zijn kwijtgeraakt,je ziet af en toe om en je lacht,de zon steekt, ik zie geen winkels meer,er is geen tijd, alleen je jurk met bloemen,je mand die heen en weer zwaait,ik kan je haast niet volgen,tot je plots stopt en naar me lacht en me met een triomferende blik aankijkt en ik jou en ik lach ook zonder te weten waarom en je neemt me bij de hand,en ik je zie nog steeds voor me als zevenjarige, mama , en je zegt “ een horentje “ en ik kijk op naar de ijskreemkar,de man lacht en de bel luidt en hij haalt een horentje boven en vult deze met een massa ( ik kende toen nog geen sorbet) en hij plaatst het in mijn hand “probeer het zoon “ zegt hij en dus probeer ik mijn allereerste ijskreem en ik kijk je gelukkig aan en ik ben het centrum van een wereld waarin jou licht me beschermt en ik weet dat ik niets meer nodig heb “en wil jij ook wat , mama? “ en je lacht”nee zoon, ik moet niet , dat is helemaal voor jou alleen “ en je neemt me bij de hand en we wandelen weer verder.Mama. 

 


Guatemala toont nogmaals haar strijdvaardigheid.

Ik had veel liever gehad dat ik dit stuk nog samen had kunnen schvrijven met mijn vriendin Tina Colclough, zij als lead en ik zelf als byline. Nog veel beter had geweest dat we de afgelopen tien jaar nog rond veel meer zaken en dossiers hadden kunnen samenwerken, ze tot op het bot onderzoeken, ze (als met een ui ), laag na laag afpellen… maar het heeft niet mogen zijn. Ik probeer wel Tina’s doortastendheid en gedrevenheid mee te nemen als een rode leidraad in mijn eigen leven. Als eerbetoon aan haar zal ik in de volgende paragrafen  een korte schets trachten te geven  van wat er de dag van vandaag zoal gebeurt en woedt op sociaal en politiek vlak in Guatemala. Ook wat er (hopelijk) nog aan zit te komen .

2017-09-03 20.20.20
Tina Colclough Guatemala 2000

Wat vooraf ging

Ondanks de turbulente situatie in Guatemala – en na het aftreden van de vorige president Otto Perez Molina ten gevolge van een corruptieschandaal – kwamen de geplande presidentsverkiezingen van  6 september 2015 er toch en werd Jimmy Morales de nieuwe president. Maar ik wil jullie toch even terug mee in de tijd nemen.

Na maandenlange protesten tegen de vorige  president Otto Perez Molina, werd deze aangeklaagd in een grote fraudezaak waaruit bleek dat miljoenen aan belastinggelden werden gestolen. Deze belangrijke doorbraak zorgde toen voor grote vreugde bij de Guatemalteken en dat deed hen hopen dat de echte “primavera” nu eindelijk kon aanbreken. Uiteindelijk gaf het hooggerechtshof toestemming voor een onderzoek naar de 64-jarige oud-generaal en op 1 september 2015 stemde het Guatemalteeks Congres unaniem in met de opheffing van zijn onschendbaarheid, waardoor hij  officieel in staat van beschuldiging kon gesteld worden. Zodra zijn aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd, nam Perez Molina ontslag. Hij en vicepresident Roxana Baldetti zitten nog altijd in de gevangenis voor deze feiten. Meerdere ministers dienden toen hun ontslag in en meer dan vijf maanden lang werden er  grote demonstraties gehouden waar een heel brede waaier van sociale en burgerbewegingen aan deelnamen , zowel vakbonden, jongeren als boerenorganisaties. De doorbraak en dit ontslag kwam er door het massaal sociaal protest. Niettegenstaande dat de sociale en vakbondsbewegingen na deze overwinning opriepen om op kandidaten te stemmen die mee aan de grondslag lagen van dit  massief en volgehouden protest, werd alsnog de non- kandidaat en ex- komiek Jimmy Morales tot president verkozen.

Dejà-vu ?

Doch lang heeft het niet geduurd voor ook deze regering vanwege haar uiterst neoliberale koers in de clinch lag, niet alleen met verschillende van de sociale bewegingen,  maar nu dus ook met het CICIG oftewel de VN- Commissie tegen Straffeloosheid. De beslissing van de president om de grote chef van deze commissie – Iván Velásquez – persona non grata te verklaren en zijn uitwijzing te verordenen,  heeft nog maar eens een nieuw tijdperk van politieke crisis ingeluid.

Volgens Morales overschreed Velasquez de limieten van zijn mandaat en is dat de reden waarom hij niet meer kan aanblijven. Ook al beweert Morales niet uit persoonlijke motieven te handelen,  het is wel zeer toevallig dat CICIG net een onderzoek startte naar de (vermeende ) illegale financiering van zijn eigen verkeizingscampagne, die hem de overwinning bezorgde.  Tegelijkertijd werden reeds  én zijn zoon José Manuelo én zijn broer Samuel Morales in staat van  beschuldiging gesteld vanwege fraude en misdrijven tegen de staat (zoals de massieve witwassing die gebeurde via  de nationale registratie van eigendommen),ook wel gekend als de Botin -zaak.

Ondertussen werd kanselier Carlos Raul Morales reeds ontzet uit zijn functie, maar dienden ook  minister van Volksgezondheid  Lucrecia Hernandez en  verschillende andere hoge ambtenaren hun ontslag in, omdat ze het niet eens zijn met de beslissing van de president.

Guatemala ‘s veerkracht

De afgelopen dagen kwamen net als in 2015  opnieuw duizenden mensen op straat om te eisen dat het CICIG zijn onafhankelijk onderzoek kan voortzetten  en dat Ivan Velasquez aan het hoofd van de Commissie moet blijven. Ook het grondwettelijk hof verleende steun aan het aanblijven van Velasquez als hoofd van de Commissie. Op deze manier kon de president, althans tijdelijk , worden tegengehouden .

De VN stuurde ook een communiqué uit om haar bezorgdheid te uiten en haar onvrede te tonen met de huidige politieke ontwikkelingen in het land. ( zie bijlage 

De vakbonden trokken ook opnieuw naar de straten. Carlos Luch, algemeen secretaris van de Stecsa (glasindustrie) zegt er het volgende over: “ De actie van de president was gepland en ondersteund door nét die sectoren die altijd het meest profiteerden van corruptie en straffeloosheid. Dit wordt nu bemoeilijkt door het CICIG. “ Deze mensen zijn niet geïnteresseerd in de toekomst van de natie, noch in de armoede van de  overgrote meerderheid van de bevolking. Ze trekken zich er niets van aan dat dit het land terug in problemen zal brengen met betrekking tot de opschorting van internationale programma’s en kredietlijnen. Ze denken alleen aan hun eigen interesses”, aldus nog Luch. 

De internationale gemeenschap veroordeelt alvast de beslissing van de president en steunt  de commissaris van de CICIG. Net als in 2015 zijn het ook nu weer de sociale bewegingen –  met hun aanhang bij vrouwen , jongeren, studenten en inheemse volkeren – die mobiliseren… en zo ook de hoop weer doen aanzwellen dat het anders kan en beter moet !

Adelante Guatemala ! Las calles hablan y Ustedes pueden decidir differente  !

Feministische organisatie La Cuerda die protesteert:

https://m.facebook.com/pg/periodicolacuerda.guatemala/community/#

Foto’s van de inheemse organisaties die protesteren :

http://www.rel-uita.org/galerias/index.php?option=com_content&view=article&id=1073Itemid=11